ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ
απο και προς ΛΙΜΑΝΙ ΛΑΥΡΙΟΥ για Κέα & Κύθνο
Ship schedule from Lavrio port to Kea & Kithnos

ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές απο το λιμεναρχείο ή από τα πρακτορεία / be informed of any changes by the port authority

Covid 19 Βεβαίωση
Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο
Τα δρομολόγια μπορεί να έχουν τροποποιηθεί χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση​, ενημερωθείτε από τα πρακτορεία ή το λιμεναρχείο - Routes may be changed without notice, check with agencies or port authority

ΜΑΡΜΑΡΙ / MARMARI 

ΜΑΡΜΑΡΙ / MARMARI ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ
LAVRIO   –  KEA
ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ
KEA  - LAVRIO
ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ   
LAVRIO - KYTHNOS
ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ
KYTHNOS-LAVRIO
12-09-22  έως/to  02-10-22KRIALIS travel
 Ιστοσελίδα / web >
Τηλ./Tel.:: 2292060370
2292026200 
Δευτέρα / Monday08.3011.0016.3018.45
Τρίτη / Tuesday08.3014.30
Τετάρτη / Wednesday18.3008.1516.00
Πέμπτη / Thursday08.3006.30 - 14.00
Παρασκευή / Friday17.00 - 20.3018.4508.1514.15
Σάββατο / Saturday09.00 - 12.3007.00 - 10.30 - 15.00
Κυριακή / Sunday 18.4020.3008.1516.30
ΜΑΡΜΑΡΙ / MARMARI ΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ
LAVRIO   –  KEA
ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ
KEA  - LAVRIO
ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ   
LAVRIO - KYTHNOS
ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ
KYTHNOS-LAVRIO
03-10-22  έως/to  31-10-22KRIALIS travel
 Ιστοσελίδα / web >
Τηλ./Tel.:: 2292060370
2292026200 
Δευτέρα / Monday
Τρίτη / Tuesday08.30 - 17.3016.00
Τετάρτη / Wednesday06.3008.1516.00
Πέμπτη / Thursday08.30 - 17.3014.30
Παρασκευή / Friday08.30 - 17.0006.30 - 15.00 -18.45
Σάββατο / Saturday08.3009.40
Κυριακή / Sunday 09.00 - 16.3015.00 - 18.3008.1516.30
Ε/Γ Ο/Γ ΑΡΤΕΜΙΣΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ
LAVRIO   –  KEA
ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ
KEA  - LAVRIO
ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ   
LAVRIO - KYTHNOS
ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ
KYTHNOS-LAVRIO
KRIALIS travel
 Ιστοσελίδα / web >
Τηλ./Tel.:: 2292060370
2292026200 
Δευτέρα / Monday16,3011,1516,3009.40
Πέμπτη / Thursday14,2012,50
Παρασκευή / Friday07,3007,30

ΜΑΚΕΔΩΝ / MAKEDON

ΜΑΚΕΔΩΝ / MAKEDONΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ
LAVRIO – KEA
ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ
KEA - LAVRIO
ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ
LAVRIO - KYTHNOS
ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ
KYTHNOS-LAVRIO
12-09-22 έως/to  02-10-22Goutos Lines
Τηλ./Tel.:: 22920 22900

22880 21920 (Κέα)
Δευτέρα / Monday 16.3008.1514.00
Τρίτη / Tuesday 06.1508.1514.00
Τετάρτη / Wednesday 15.3017.30
Πέμπτη / Thursday 15.00 - 19.0017.00
Παρασκευή / Friday 08.30 -18.3006.30 - 14.00 - 20.15
Σάββατο / Saturday 17.3019.3008.1515.00
Κυριακή / Sunday 08.30 - 17.1515.30 - 19.00

IONIS

IONISΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ
LAVRIO   –  KEA
ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ
KEA  - LAVRIO
ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ   
LAVRIO - KYTHNOS
ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ
KYTHNOS-LAVRIO
12-09-22 έως/to 02-10-22FIRST CHOICE Travel
Τηλ./Tel.::+30210 4179444
+30 22920 22472
Δευτέρα / Monday 09.0007.00 - 17.00
Τρίτη / Tuesday 15.300 - 18.3017.00
Τετάρτη / Wednesday 09.0007.00 - 15.00
Πέμπτη / Thursday 08.1516.00
Παρασκευή / Friday 09.0015.0017.3019.45
Σάββατο / Saturday 10.0018.00
Κυριακή / Sunday 10.00 - 20.1513.3015.0018.00
IONISΛΑΥΡΙΟ - ΚΕΑ
LAVRIO   –  KEA
ΚΕΑ -ΛΑΥΡΙΟ
KEA  - LAVRIO
ΛΑΥΡΙΟ - ΚΥΘΝΟ   
LAVRIO - KYTHNOS
ΚΥΘΝΟ - ΛΑΥΡΙΟ
KYTHNOS-LAVRIO
03-10-22 έως/to 31-11-22FIRST CHOICE Travel
Τηλ./Tel.::+30210 4179444
+30 22920 22472
Δευτέρα / Monday 09.00 - 16.3015.00 *
Τρίτη / Tuesday 06.30
Τετάρτη / Wednesday 09.00 - 17.3016.00
Πέμπτη / Thursday *06.30*08.1515.00
Παρασκευή / Friday 18.3020.0008.1515.00
Σάββατο / Saturday 09.30 - 17.0015.00 - 18.30
Κυριακή / Sunday 18.1520.0008.1516.00
*Δευτέρα / Monday  03/1007.00
*Πέμπτη / Thursday  27/1018.3020.00

Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν αλλαγές ή παραλείψεις στα δρομολόγια των πλοίων, παρακαλώ ενημερωθείτε για τυχόν αλλαγές απο το λιμεναρχείο ή από τα πρακτορεία πριν το ταξείδι σας.

We are not responsible for any changes or omissions in the routes of the ships, please be informed of any changes by the port authority or agencies before your trip.

Σχεδιασμός & Φιλοξενία Ιστοσελίδων
Ηλεκτρονικό Προσκλητήριο
Διεύθυνση 

Κ. ΠΛειώνη 21-23,
τ.κ. 19500 Λαύριο

Επαφές

Email:
agoramas( @) entypo-lavrio.gr

© Copyright All rights reserved .  Created by Web Design Studio